Regionale Selectietraining Zeeland

Het team voor de selectietraining bestaat uit

 • Tennistraining: Luc Govers,  Jermo Stoel en Jacco Filius
 • Bewegingsscholing: Externe partijen

Selectie TOZ t/m 10 jaar, basis weekprogramma

 • 1 uur bewegingsscholing.
 • 3 uur tennis groepstrainingen.
 • Sportfysiotherapeutische screening op advies van de trainer.

Selectie TOZ t/m 12 jaar, basis weekprogramma

 • 2 x 2 uur training
 • 1,5 uur tennis en half uur fysiek
 • Fysieke test in maart en sportfysiotherapeutische screening zijn gewenst.

TTS groep (Topsport Talent School) / selectie TOZ, basis weekprogramma (vanaf middelbare school)

 • 2 uur bewegingsscholing.
 • 1 uur krachttraining.( individueel programma per speler)
 • 1 uur rompstabiliteitstraining.
 • 10 uur tennis groepstrainingen.
 • 1 uur mentale training.
 • Fysieke test in maart en sportfysiotherapeutische screening zijn verplicht.

Partnership TOZ & SMASH Bergen op Zoom

Talentherkenning en talentontwikkeling

Als vervolg op de gestarte samenwerking in de vorm van de selectietraining, regiotraining en het stimuleren van TOZ spelers in de voorjaarscompetitie uit te komen voor SBOZ is de gedachte ontstaan de samenwerking te intensiveren.

Het landelijk teruglopen van de ledenaantallen, afname van deelname aan jeugdtoernooien van 40% in de laatste jaren zijn zorgwekkende ontwikkelingen en hebben (extra) aandacht nodig. Gelukkig is Smash qua ledenaantallen een positieve uitzondering. Ook voor de jeugd is er een goede clubsfeer. Op het gebied van stimuleren van wedstrijd tennis is Smash pro-actief in de participatie in de in 2016 opgezette regiotraining.

NB: het spelen van wedstrijden, of beter gezegd het niet spelen van wedstrijden is een van de hoofdredenen voor “stoppen met tennis” zo blijkt uit KNLTB-onderzoek.

Het “kantelen” van de terugloop van toernooideelname (met 40% tijdens de afgelopen jaren) van onze jeugd is een van de gezamenlijke speerpunten in het beleid.
Smash heeft de ambitie om met de zomercompetitie een regionale rol te vervullen op landelijk niveau, dit uiteraard naast het “faciliteren” van alle andere doelgroepen.

TOZ heeft de ambitie en vanuit de certificering van de KNLTB als gecertificeerde tennisschool de verantwoordelijkheid gekregen voor talentherkenning en talentontwikkeling in ons “werkgebied” (Zeeland en West-Brabant).

Het gedeelde belang is een voor de (jeugd)leden zichtbare samenwerking aan te gaan op het gebied van talentherkenning en talentontwikkeling.

Het beleid van Smash aangaande de trainingen is het aanbieden van 1 of 2 trainingsmomenten per week, trainingen gericht op enthousiasmeren voor de tennissport en stimuleren van beginstadium van wedstrijd tennis.

De vervolgstap is kinderen verder te motiveren tot het spelen van wedstrijdtennis, denk hierbij aan intensivering trainingen en wedstrijdprogramma (naast regionaal ook Jeugdranglijsttoernooien).

Deze “vervolgfase” kan in goed overleg worden ingevuld door TOZ, door naast de clubtrainingen de mogelijkheid tot een completerend trainingsprogramma aan te bieden, d.w.z. naast een (2e), 3e, 4e training ook een fysiek programma plus begeleiding van wedstrijden.

Belangrijk uitganspunt hierbij is dat de kinderen blijven deelnemen aan de clubtraining, dit met als hoofdoelen, verenigingsgevoel, contact trainers, sociale binding met vriendjes.

Deze invulling zal niet leiden tot minder trainingen bij de vereniging, kinderen blijven tenslotte deelnemen aan clubtraining. De ervaring leert zelfs dat er een “slipstream effect” ontstaat, d.w.z. er zijn kinderen die ook “meer willen” omdat ze zien dat anderen dat ook doen. Daarnaast zal de “eigen jeugd” op deze manier door een completer trainingsprogramma eerder kunnen door ontwikkelen richting de hogere zondag teams.

Als sport- tennisvereniging zichtbaar maken welke mogelijkheden(wegen) er zijn richting het maximale uit jezelf halen is een goede aanvulling op datgene de vereniging reeds aanbiedt.

In onderling overleg met de clubtrainers zal er binnen de vereniging gekeken worden welke kinderen o.b.v. enthousiasme voor de sport en ontwikkelingsmogelijkheden in aanmerking kunnen komen voor een intensivering van de trainingen. In mei zullen dan de ouders geïnformeerd worden, de kinderen die interesse hebben kunnen deelnemen aan het scoutingsevent op zondag 10 juni om 12 uur bij Smash. Vervolgens zullen we vanuit TOZ in gesprek gaan over de trainingsmogelijkheden en wensen voor het seizoen ‘18/’19.

Uiteraard kunt u als ouder bij interesse en/of vragen ook contact met ons opnemen.